PUHATES RÕSNAS, PALUN ARVESTAGE MEIE KODUKORRAGA :

Puhkekeskuse majades, kämpingutes ja territooriumil ei ole lemmikloomad lubatud! Puhkemajja saabudes, palun tutvuge evakuatsiooni pääsude ja päästevahendite asukohaga.

Tulekahju korral teavitage koheselt häirekeskust tel.112

Broneerija vastutab ka kõikide oma külaliste eest (st. tagab, et kõik on teadlikud puhkekeskuse kodukorrast).

Eelneva eri kokkuleppeta on sisse registreerimine alates 15.00 ja välja registreerimine kell 12.00

Sõidukitega sissesõit puhkekeskuse territooriumile ei ole lubatud, kõik sõiduvahendid jäägu parklasse. Puhkekeskuse territooriumil töötavad 24/7 robotniidukid, kelle tööd palume mitte segada (eriti palume lastel selles osas silma peal hoida) kogu õuemuru pindalale palun ärge jätke midagi maha „vedelema“, sest muruniiduk purustab selle ja halvemal juhul võib see ese rikkuda ka roboti.

Puhkekeskuse aerupaati ja vesiratast võib keskuses puhkaja vabalt kasutada (ilma listasuta) küll aga palume peale kasutamist tõmmata veesõiduvahend vähemalt 1,5m kuivale maale, et veetaseme tõustes ära ei liugleks.

Palume suhtuda heaperemehelikult Teile kasutada antud puhkekeskuse varasse ning kasutada Meie vara ja tarbeid ainult vastavalt nende kasutusotstarbele.

Tuld teha ja grillida puhkekeskuse territooriumil võib vaid selleks ettenähtud kohtades ning tagada tuleb pidev järelevalve ning tuletegemise lõpetamisel veenduda, et söed on ohutult kustunud/kustutatud. Järelevalveta ei tohi samuti jätta ühtegi küdevat kaminat ega saunaahju.

Kui soovite kasutamise ajal jätta majade uksed avatud asendisse, siis palun pange kindlasti uks lahtises asendis lukustisse/haaki, kuna tuul võib purustada muidu ukseklaasid.

Palume hoida puhtust ja korda ning kõik majad, ruumid anda üle peale kasutamist samas seisukorras nagu need Teile ka kasutada anti, kindlasti palume pesta kõik kasutatud puhkekeskuse nõud ning köögitarbed ja asetada need oma kohale tagasi.

Halvas seisus (äärmuslikul juhul) üleantavate ruumide osas jätame endale õiguse esitada Teile lisaarve!

Külaliste arv ei tohi ületada broneerimisel kokkulepitud inimeste arvu.

Puhkekeskus ei vastuta puhkaja isiklike asjade eest!

Ujumine ja paadisõit on kliendi omal vastutusel.

Suitsetamine ei ole lubatud puhkekeskuse siseruumides, samuti ei ole lubatud majades sees lahtise tule kasutamine.

Kui on vajadus inventari (toolid, lauad, grillid jne.) ümbertõstmiseks, siis lahkumisel tuleb need tagasi tõsta nii nagu need olid Teie saabumisel.

Viisakas inimene lahkudes, kustutab tuled, lukustab uksed (võtme paneb tagasi võtmekappi) ja sulgeb kõik aknad  ( katuseaknad!!!!) 

Öörahu vastavalt korrakaitseseadusele on puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni.

Kui juhtub, et puruneb puhkekeskuse inventar või vara, siis palume sellest meile teada anda!
Ku’ ar läät, kae’ perrä, õt tarõ’ ja huunõ’ omma’ ütehüä’, kohe tullidõ.

MEELDIVAT PUHKUST RÕSNAS!